Tal & Telegram

Talen och telegrammen var mycket uppskattade och
trevliga under bröllopsmiddagen!

Beställning av telegram görs på:
www.lyxtelegram.se eller tel. 020-999 777

Beställning av postogram görs på:
http://www.posten.se/m/postogram